Close

September 28, 2017

Grønn Trepyton

Grønn Teppepyton

Morelia viridis

Grønn teppepyton stammer fra regnskogsområdene rundt det Australske kontinentet. De er lett gjenkjennelige i sin neongrønne drakt, og med sin typiske oppkveilede hvilestilling på greiner et stykke over bakken.

  • Navn: Morelia viridis, Grønn Teppepyton, Green tree python
  • Livslengde: Grønn Teppepyton kan gjerne leve i 20 år eller mer i fangenskap.
  • Størrelse: Opp mot 1,5 meter.

Terrarier for Grønn Teppepyton

Dette er tropiske slanger, så terrariet bør velges med vekt på muligheten for å kunne holde på riktig nivå av varme og luftfuktighet uten at det går på bekostning av ventilasjon. Tradisjonelle glassterrarier med låsbare skyvedører i front vil fungere veldig bra.

Baby/unge Teppepyton kan fint huses individuelt i et terrarie på rundt 40 liter de første månedene av livet sitt. Etter hvert som slangen vokser vil den ha behov for et større terrarie for å kunne bevege seg rundt og regulere temperaturen sin bedre. Grunnet deres arboreale instinkt kan selv fullvoksne Teppepyton huses i terrarier med relativt liten bunnflate.

Individuelt er slangene ofte, og med god suksess, huset i kubiske terrarier på ca 60x60x60 cm. Men selv om disse kubene fungerer flott for profesjonelle oppdrettere er det mer ideelt å privat huse slangen i et noe større terrarie dersom man har mulighet til det.

 

Substrat for Grønn Teppepyton

Substratet du velger til Grønn Teppepyton bør være ett som bidrar til sunn luftfuktighet, samtidig som det er resistent mot sopp og mugg. Reptil bark (orkidèbark) og kokkos substrat er populære alternativer. Sypress substrat er idèelt, og høyest anbefalt dersom du har det tilgjengelig.

Grønn Teppepyton er arboreale og bruker mesteparten av sin tid blandt horisontale greiner over bakken. Greiner av forskjellig lengde og diameter bør brukes for innredning. Disse bør settes inn på en slik måte at det tilbyr slangen flere muligheter for solingsplasser både høyt og lavt, og i flere forskjellige avstander fra varmekilden.

Levende planter, eller plastikplanter gir følelsen av en naturlig setting for slangen din, noe som igjen gir høyere trygghetsfølelse. Det øker også overflater for vannperler å feste seg på etter at terrariet er sprayet.

Steder med sphagnom mose er høyt anbefalt, og vil ikke bare se pent ut men også fungere som en svamp når den blir våt, og gradvis slippe ut fukt gjennom dagenog på denne måten øke luftfuktigheten i terrariet.

 

Lys og temperatur for Teppepyton

Grønn Teppepyton krever en konstant høy dagstemperatur på rundt 27 grader, med en solingsplass på rundt 32 grader for best trivsel. På kveldstid kan du trygt la temperaturen dale mot 23,5 grader for voksne eksemplarer, og noe varmere for yngre.

Varme kan settes inn på flere måter, men ettersom slangene er arboreale og bruker lite tid på bakken er det mindre effektivt/meningsfult med underliggende varmematter. Keramiske varmere, infrarøde pærer, og standard solingspærer er en langt mer effektiv vei å gå.

Temperaturen bør overvåkes kontinuerlig, og helst med to termometere plassert ulike steder i terrariet (en i den varmeste, og en i den kjøligste delen). På denne måten er det lett å tilse at alt er riktig, og at det ikke er fare for overoppheting eller kjøling.

Selv om Teppepyton ikke er avhengig av et fullspektrum dagslys, vil de trives best i et terrarie med 12 timers dagslys og 12 timers mørke. En standard lyspære holder godt, og UV er ikke påkrevd, men det finnes teorier om at UV-lys vil kunne ha en positiv effekt på psyken og oppførselen hos slangen over tid.

 

Vann og luftfuktighet til Grønn Teppepyton

Grønn Teppepyton skal bestandig ha tilgang til rent vann via en stor og stødig skål. Slangen vil normalt sett drikke av dråpene som formes på kroppen etter spraying, men en vannskål vil også gi den konstant tilgang til drikke, samt være til hjelp som luftfukter.

I naturen lever disse slangene i frodige tropiske skoger med mye regn og høy luftfuktighet. For å etterstrebe dette miljøet i terrariet er det nødvendig med jevnlig spraying/fogging av hele interiøret med romtemperert vann.

Hyppigheten av spraying vil variere mellom type oppsett/størrelse av terrariet, den generelle luftfuktigheten der du bor, og hvilket substrat du har valgt.

Det skal sprayes såpass mye vann at absolutt alt av vegger og interiør, samt slangen i seg selv er dekket av vannperler. Terrariet skal aldri bli soggy, og dersom det skulle skje må du spraye litt skjeldnere. Optimalt bør bunnlag være nesten tørt før det sprayes igjen.

Hamskifteprosessen gir en enkel pekepinn på om du har oppnådd riktig luftfuktighet. Dersom slangen skifte ham uten problemer, og alt kommer av i et stykke så er alt optimalt. Om huden derimot ser ut til å flasse av i mindre stykker og over flere dager, vil du måtte øke luftfuktighet og spraye oftere, eventuelt også sette inn en større skål med vann.

Mat til Grønn Teppepyton

I naturen vil disse slangene ernære seg variert mellom en hel del småvilt, alt fra små gnagere til andre reptiler. I fangenskap vil de leve godt på vanlig matmus. Små unge slanger vil lett ta til seg pinkies (musebabyer), mens fullvoksne eksemplarer lett vil kunne håndtere en stor mus, eventuelt en mindre rotte.

Maten bør være akkurat stor nok til å gi slangen en merkbar kul på magen etter at den har spist. Med denne slangearten er det tryggest og best å gi litt for små enn for store matbiter. Maten skal gies i intervall med 7-10 dagers mellomrom. Disse inaktive slangene har en relativt sakte fordøyelsesprosess, og overfôring er dessverre et utbredt problem hos slanger i fangenskap.

Disse slangene er særdeles agressive jegere, og man bør ta sine forhåndregler under fôring. Som med de fleste slanger er det fordelaktig å foreta matstunden en annen plass enn i terrariet for å redusere agresjonen. likevel, siden disse slangene skjeldent er holdt for hypping håndtering, og fordi de lett stresses når de fjernes fra sitt terrarie er det likevel mange som velger å mate dem der de er.

Teppepyton bør mates med ferske, eller opptinte lett varmet mat, og maten bør gies med en lang pinsett eller krok. Prøv ALDRI å mate slangen for hånd!

Håndtering

Generelt skal ikke Grønn Teppepyton håndteres i det hele tatt. Selv om en og annen Teppepyton kan takle håndtering til en viss grad, så er de i hovedsak nervøse dyr som går raskt til angrep dersom de føler seg fanget eller truet.

Tenk på slangen som et pyntedyr fremfor et kjæledyr, på samme måte som du tenker på akvariefisk. Nyt dem fra avstand og gjennom en glassrute. Om du er nødt til å håndtere slangen av vedlikeholdsgrunner, vær svært forsiktig, og bruk gjerne en slangekrok. Prøv aldri å fysisk tvinge/rive slangen ut av terrariet dersom den klamrer seg fast. Dette kan fort skade den.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *